STAznanost
Knjige

V imenu pravic žensk: Vzpon femonacionalizma

Aktualna knjiga, ki obravnava protimigrantsko in rasistično politiko EU, spolno in rasno neenakost, pri čemer izhaja iz teorije družbene reprodukcije, kot jo razumejo marksistične feministke, denimo Lise Vogel. Razčlenjuje družinsko politiko in politiko integracije migrantov zahodnoevropskih držav ter pokaže, kako skupaj vplivata na družbeno-ekonomski položaj migrantk, ki je drugačen od položaja žensk na Zahodu, hkrati pa tudi drugačen od položaja moških migrantov.

Knjiga s podrobno predstavitvijo konkretnih politik (tako na ravni treh pomembnih evropskih držav kot na ravni EU) ter z njihovo kontekstualizacijo ponuja koristen in širok vpogled v družbeno-politični proces, ki smo mu priča tudi v Sloveniji. Predvsem pa opozarja, da feministični boj ne sme žrtvovati drugih emancipacijskih bojev, četudi v nekakšnem imenu pravic žensk. Spodbujanje retorike delitve na "nas" (bele, Evropejce, zahodne, krščanske, civilizirane, prijazne do žensk) in "njih" (nebele, Neevropejce, nezahodne, muslimanske, necivilizirane, mizogine Druge) koristi le nacionalističnim političnim silam, njihovo sklicevanje na pomanjkanje spolne enakopravnosti znotraj priseljenske, predvsem muslimanske skupnosti je bilo ključno pri ustvarjanju in krepitvi rasističnih teženj v Evropi.