STAznanost
Knjige

Slovenski infrastrukturni projekti

Obravnave slovenske infrastrukture v njeni celovitosti pri nas manjka. Ob teoretičnem in normativnem delu so pomembni konkretni infrastrukturni projekti, ki jih 13 predstavi knjiga Slovenski infrastrukturni projekti za prihodnost. Gre za konkretne projekte investicij v slovensko infrastrukturo, knjiga pa predstavlja poseben del projektne analize slovenske infrastrukture, katere splošen del je v obliki znanstvene monografije izšel v Založbi Pravne fakultete leta 2016.

V uvodnem delu so povzeti teoretični temelji infrastrukture in kako z njo upravljati. V posameznih poglavjih so predstavljeni: mehka infrastruktura (intelektualna in ekološka), infrastruktura naravnih virov (gozdovi, vetrna energija, ravnanje z odpadki, odvajanje voda), prometna infrastruktura (tretja in 3A razvojna os, druga cev v Karavankah, nadgradnja železniškega mostu Zidani Most, Luka Koper) ter sodobna infrastruktura (polnilna električna infrastruktura, masovni podatki za promet, zaščita pred kibernetskimi grožnjami). Knjigo zaključi povzetek vseh projektov in pogled naprej glede njihove uresničitve.