STAznanost
Knjige

Sistem javne uprave

Delo obravnava področja varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave (upravne postopke, sodni nadzor nad delovanjem uprave in neformalne oblike varstva pravic posameznika v razmerju do uprave), področje preučevanja notranjih razmerij v sistemu javne uprave (vprašanja ljudi v javni upravi ter organizacijska vprašanja uprave) ter institucije in funkcije javne uprave (organizacijo in delovanje državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb oziroma dejavnosti splošnega pomena).
Knjiga je obvezno študijsko gradivo pri predmetu Javna uprava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in predmetih Sistem javne uprave ter Lokalna samouprava Pravne fakultete Univerze v Mariboru.