STAznanost
Knjige

Ekosistemske storitve tal v Alpah: uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce

V knjigi Ekosistemske storitve tal v Alpah avtorji opisujejo nekatera nestrokovnjakom premalo poznana dejstva o funkcijah tal in predvsem ekosistemske storitve tal, kot je kroženje hranil, zadrževanje vode v tleh, vlogo tal za biotsko pestrost, pridelavo hrane, prirast lesne biomase in mnoge druge, vključno z vplivom tal na dobrobit človeka.

Knjiga Ekosistemske storitve tal v Alpah je nastala v okviru EU projekta Links4Soils (Interreg - program Alpski prostor) in v sodelovanju s partnerji iz Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in Slovenije.

Knjigo dobro ilustrira kratek izsek besedila vodje projekta Links4Soils, dr. Boruta Vrščaja: "Poleg zraka in vode so tla tretja temeljna sestavina kopenskih ekosistemov, ki v resnici omogoča življenje na kopnem - v človekovem okolju. In prav zaradi tega dejstva se je pomembno vprašati, kako in v kolikšni meri tla prispevajo k zagotavljanju ekosistemskih storitev...."

Knjiga je dostopna v elektronki obliki na povezavi shorturl.at/goyO1.