STAznanost
Knjige

Hitra ocena potreb in storitev

"Monografija pomeni velik premik pri razvoju akcijskega raziskovanja v Sloveniji, saj povzame različne metode, ki jih tudi sicer uporabljamo v družboslovju, in prikaže, kako jih lahko v kombinaciji uporabimo in v kratkem času uporabimo raznovstrno gradivo in tako povečamo veljavnost ugotovitev." Iz recenzije dr. Špele Razpotnik

"Hitra ocena potreb in storitev omogoča raziskovalni pojav zaobjeti celostno in iz različnih zornih kotov ter hkrati uporabnikom storitev omogoča, da so aktivno vključeni v celoten proces raziskovanja - tako pri preučevanju potreb kot tudi pri snovanju odgovorov na potrebe - in torej poudarja dialoškost raziskovanja in iskanja rešitev." Iz recenzije dr. Maše Filipovič Hrast