STAznanost
Knjige

Uvod v kvalitativne metode zbiranja podatkov

Univerzitetni učbenik "UVOD V KVALITATIVNE METODE ZBIRANJA PODATKOV: OPAZOVANJE, INTERVJU, FOKUSNA SKUPINA" je primarno namenjen študentom politologije, vendar je hkrati uporaben tudi kot študijsko gradivo za vse, ki želijo pridobiti informacije ne le o metodah zbiranja podatkov, temveč tudi kvalitativnemu raziskovanju (v družboslovju) nasploh.

Učbenik obsega 131 strani, vključno s seznamom virov in literature. V njem je 5 poglavij, in sicer Uvod ter poglavje o Kvalitativnem raziskovanju, sledijo še tri poglavja o treh izbranih metodah zbiranja podatkov. Tako so v učbeniku zajete metode opazovanja z udeležbo, poglobljenega intervjuja ter fokusne skupine. Ena od prednosti učbenika je tudi v tem, da na praktičen način prikaže, kako izvajati določeno metodo.

E-dostop: https://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/i_808_uvod-v-kvalitativne-metode-zbiranja-podatkov