STAznanost
Knjige

Demokratično komuniciranje: izbrana dela

Na Katedri za novinarstvo in Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja smo 100-letnico rojstva Franceta Vrega, ustanovitelja študija novinarstva in utemeljitelja komunikologije v Sloveniji in Jugoslaviji, obeležili z izdajo njegovih izbranih del pri Založbi FDV.

Knjiga Demokratično komuniciranje: izbrana dela (urednika: Slavko Splichal, Igor Vobič; uredniški odbor: Jernej Amon Prodnik, Marko Milosavljević, Melita Poler; oblikovanje: Vasja Lebarič) v petih sklopih ponuja izbrane znanstvene in strokovne prispevke Franceta Vrega ter jih razširja z reprodukcijami arhivskih dokumentov, fotografskega materiala in strokovnih razprav.

Izbrana dela povzemajo naslov Vregove monografije iz leta 1990, ki je nekakšen samoobračun z dvema desetletjema raziskovanja družbenega komuniciranja in javnega mnenja. Vprašanja demokratične vloge novinarstva in narave komuniciranja so bila ves čas v središču njegovega zanimanja in se kot rdeča nit prepletajo skozi njegova dela ne glede na to, katera specifična tematika je v njih obravnavana. Demokratično komuniciranje: izbrana dela z uvodno študijo Vregove dediščine (avtor: Slavko Splichal) ter njegovimi strokovnimi in znanstvenimi prispevki odraža ne le Vregovo osebno zgodovino in njegovo akademsko pot, temveč tudi institucionalno zgodovino novinarskega študija in komunikologije kot znanstvene discipline v Sloveniji.

Knjiga je nastala v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Vloga komunikacijskih neenakosti v dezintegraciji večnacionalne družbe (ARRS: J5-1793; vodja: Igor Vobič), ki posebno pozornost namenja razvoju in protislovjem raziskovanja družbenega komuniciranja v SFRJ.

Knjiga je v celoti dostopna v spletni knjigarni Založbe FDV: https://knjigarna.fdv.si/knjige/komunikologija/javnost/i_813_demokraticno-komuniciranje-izbrana-dela