STAznanost
Knjige

Premeščenje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

ri založbi Inštituta za kriminologijo je izšla nova monografija z naslovom "Premeščenje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki". Monografija - uredila jo je Renata Salecl, med avtoricami in avtorji poglavij pa so številne raziskovalke in raziskovalci Inštituta za kriminologijo - ponuja nove uvide v pretekle in sodobne kriminološke probleme, ki so vzniknili v procesih premeščanja konceptualnih in normativnih mej.

Monografija je razdeljena na pet vsebinskih sklopov. V prvem sklopu so kritično analizirane dileme, s katerimi se je kriminologija soočila v procesu pojmovnega in normativnega razmejevanja "predmetov", ki jih preučuje. Ta zgodovinski pregled premeščanja mej vključuje tudi oris sodobnejših postmodernih trendov na področju kriminologije. Drugi vsebinski sklop se osredotoča na premeščanje mej med kriminologijo in z njo povezanimi vedami (npr. psihoanalizo, genetiko). Tretji vsebinski sklop je namenjen analizi premeščanja mej v kazenskem pravu in drugih pravnih disciplinah. Ta sklop vsebuje - med drugim - analizo premeščanja mej med kazenskim in upravnim pravom, med kazenskim pravom in nevroznanostjo ter med kazenskim pravom in neoliberalno ideologijo. V četrtem sklopu je analizirano premeščanje mej na področju kaznovanja, pri čemer analiza zajame širok spekter sprememb, do katerih prihaja tako globalno kot lokalno in na različnih ravneh. Zadnji sklop monografije se osredotoča na premeščanje mej v pravu oboroženih spopadov oziroma - natančneje povedano - na premeščanje mej v definicijah civilistov in borcev v sodobnih oboroženih spopadih.

Monografija prinaša v slovenski prostor pomemben prispevek k razumevanju pomembnih prelomov v kriminološki vednosti. Ena ključnih prednosti monografije je obravnava preteklih in sodobnih kriminoloških problemov na presečišču številnih z njo povezanih ved - od kazenskega prava, sociologije, filozofije do genetike in nevroznanosti.