STAznanost
Knjige

Osnove psihološkega merjenja

Knjiga govori o različnih teorijah in metodah merjenja občutkov. Razdeljena je na dva dela: del o merjenju občutljivosti oseb oz. učinkovitosti dražljajev in del o določanju psihofizikalnega odnosa, tj. odnosa med dražljajsko lestvico in lestvico občutkov.

V knjigi so predstavljene različne metode za merjenje občutljivosti in lestivčenje, od klasičnih do sodobnejših. Pri večini metod avtorja predstavita dražljajsko situacijo in nalogo udeleženca, način obdelave podatkov, različice metode in težave pri njeni uporabi. Uporabo metod ponazorita na primerih merjenja različnih zaznavnih pojavov. Knjiga je namenjena študentom psihologije, kognitivne znanosti in sorodnih področij ter raziskovalcem, ki se ukvarjajo z merjenjem psihičnih pojavov in procesov.