STAznanost
Knjige

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000-2016 na levem bregu Idrijce

Most na Soči je ključno in najbolje raziskano arheološko najdišče v Zgornjem Posočju. Njegovo bogato preteklost že več kot poldrugo stoletje razkrivajo naključna odkritja in strokovna izkopavanja tako naselbinskih ostankov iz bronaste, železne in rimske dobe kot tudi pripadajočih grobišč.

V tej knjigi so predstavljena novejša odkritja na levem bregu Idrijce, kjer je že od konca 19. stoletja znano obsežno grobišče iz železne dobe. Na njegovem severnem obrobju je bilo z izkopavanji Tolminskega muzeja v letih 2000-2016 na treh lokacijah - Pucarjev rob, Repelc in Lipičarjev vrt - odkritih skupaj 88 grobov. Največ jih je iz železne dobe, vmes je bilo tudi ducat grobov iz rimske dobe in en iz zgodnjega srednjega veka. V njihovi neposredni bližini so bili odkriti še sočasna žganinska jama in kamnit zidec, pod njimi pa naselbinski ostanki iz pozne bronaste dobe.

Vsebina knjige je razdeljena v več sklopov. Najobsežnejši je prvi del, ki zajema arheološko analizo topografskih in stratigrafskih podatkov, opise grobov in pridatkov ter drugih ostalin. Sledi ovrednotenje najdb s tipološkega in kronološkega ter kulturnega vidika. Podana sta še časovno sosledje pokopavanja na posameznih lokacijah in interpretacija drugih ostalin. V zaključku so izpostavljene razlike in spremembe v načinu pokopa in grobnem kultu, importi iz drugih kulturnih provinc in povezave z njimi, ovrednoten je tudi pomen teh raziskav in novosti, ki dopolnjujejo arheološko sliko tega kraja.

Arheološkemu delu sledijo v drugem sklopu prispevki o odkritih organskih ostankih. Antropološka analiza kostnih ostankov iz grobov z opredelitvami starosti in spola pokopanih oseb dopolnjuje arheološka dognanja. Podrobno so obravnavani tudi živalski ostanki ter možne interpretacije njihove simbolne vloge v grobnem kultu in žgalnodaritvenih obredjih. Vključene so še arheobotanične raziskave s primerjavo makrobotaničnih ostankov z izbranih najdiščih posoške železnodobne skupnosti ter ugotavljanje izkoriščanja tedanjega naravnega okolja.

V zadnjem delu knjige so na 72 tablah grafično prikazani grobovi in najdbe.