STAznanost
Knjige

Jaz sem pa tako slišal. Folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice, Moravč in Vač do Podgorice

Knjiga prinaša 160 folklornih pripovedi, ki so nastale na področju severnega obrobja Ljubljane, zelo razgibanega koščka slovenske zemlje, ki sodi v osrednjeslovensko regijo, jezik teh krajev pa v gorenjsko narečno skupino.

Pripovedovalci, ki so za to knjigo prispevali duhovno izročilo iz svojega spomina in spomina svojih prednikov, so se večinoma osredotočili na eno snovno področje. Tako je kdo povedal več o življenju in verovanjih v davni preteklosti, drugi je izbral mlajše zgodovinsko obdobje, tretji je povedal veliko o obrti, naslednjega je bolj prevzelo kmečko življenje, kdo je veliko povedal o industriji, drugi se je osredotočil na intelektualno področje, na znamenite osebnosti ali etnološko snov. Vsaka zgodba posebej je pomemben dokument o obstoju naroda in pristnega jezika na tem območju ter duhovnega izročila, ki nas navdihuje in bo navdihovalo tudi prihodnje rodove. Branje bo zaradi zapisa narečne govorice terjalo nekaj vztrajnosti, a je vredno truda. Dovolite si, da vas knjiga popelje na potovanje po tem delu naše domovine ter vas navduši za odkrivanje skrivnosti, ki jih ponuja slovensko izročilo.