STAznanost
Knjige

Pošten bodi in delaj. Folklorne in spominske pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine

V 53. številki zbirke Glasovi je objavljenih 434 povedk iz sosednjih župnij Lučine in Šentjošt nad Horjulom, ki imata skupaj blizu 1400 prebivalcev. Na stičišču obeh župnij je zaselek Suhi Dol, kjer smo zbrali dobrih 300 povedk. P

rvi zapisi so nastali že pred letom 1955, zadnja leta smo jih veliko tudi posneli. Večina jih je zapisanih v narečju, le slaba desetina v knjižnem jeziku. Pripovedi okoli 50 pripovedovalcev so razvrščene v 10 poglavij. Vsebina povedk in drugih pripovedi kaže na trdo življenje in delo ljudi vseh slojev in starosti, ki pa niso zapirali vrat siromakom in beračem, za katere se je vselej našel kos kruha, čeprav ga nikoli niso imeli v preobilju. Stiki s posebneži, siromaki in kramarji se odražajo tudi v številnih z njimi povezanimi pripovedmi, med katerimi je veliko anekdotičnih in šaljivih. Močno jih je prizadela druga svetovna vojna in čas po njej. Tedanje razmere so našle odziv v pripovedih, zbranih v zgodovinskem poglavju naše knjige. V legendnih in etnoloških povedkah se odraža močna vera in medsebojno povezovanje ob praznikih in običajih. Knjigo poživljajo lepe ilustracije prizadevnih risark, ki so tako ali drugače povezane s Suhim Dolom.