STAznanost
Knjige

Domači odzivi na globalne izzive

V knjigi je štirinajst poglavij s področja naravnih nesreč. V poglavjih so opisana raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih nesreč, s poudarkom na domačih odzivih na globalne izzive. Knjiga vsebuje različne teme, kot so na primer potresi, suše, vročinski valovi, poplave, snežni plazovi ter odzivanje in komuniciranje v primeru naravnih nesreč.