STAznanost
Knjige

Naproti nacionalnemu sistemu spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov?

V kontekstu razprav o "modernizaciji" visokošolskih sistemov spremljanje zaposljivosti predstavlja enega pomembnih orodij za zagotavljanje razvoja in kvalitete visokošolskih sistemov. V knjigi se sprašujemo ali je resnično perspektiva zaposljivosti tista, ki predstavlja ustrezno konceptualno podlago za primerjanje in tudi financiranje visokošolskih institucij. Zanima nas, kdo in na kakšen način, naj zaposljivost spremlja. V iskanju odgovorov na ta vprašanja se naslonimo na različna konceptualna in empirična izhodišča.