STAznanost
Knjige

Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe. Strokovni priročnik/ Népzene rögzítése és archiválása. Szakmai kézikönyv

Publikacija se osredotoča nanajpomembnejše vidike terenskega raziskovanja, dokumentiranja, arhiviranja in zaščite ljudskoglasbene dediščine: zajema temeljne napotke za terensko delo, nudi osnove glasbene in besedilne transkripcije ter opozarja na pravilno ravnanje in hranjenje unikatnega terenskega gradiva, predvsem zvočnega in pisnega.

Njen namen je nagovoriti tiste, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z odkrivanjem ljudske inštrumentalne glasbe in pesmi, jim pomagati s priporočili pri njihovem delu ter jih ozavestiti ne le o pomenu odkrivanja in zbiranja ljudske glasbe na terenu, temveč tudi o (o)hranjenju zbranega terenskega gradiva. Dvojezični slovensko-madžarski strokovni priročnik Snemanje in arhiviranje ljudske glasbe / Népzene rögzítése és archiválása je rezultat projekta "Folk MusicHeritage: Odkrivanje, obdelava in diseminacija skupne dediščine ljudske glasbe", izveden v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska v letih 2018-2021.