STAznanost
Knjige

Benetke, pomorska republika

V tem temeljitem in vsestranskem pregledu tisočletne zgodovine Beneške republike, ki je v marsičem določala tudi našo zgodovino, avtor obravnava to pomorsko in trgovsko državo od začetkov na prelomu iz starega v srednji vek do propada konec 18. stoletja.

Poleg osvetljevanja politične zgodovine - od zgodnjega obdobja na stičišču med frankovsko in bizantinsko državo do obdobja nevtralnosti v 18. stoletju in končnega propada Republike - delo prinaša podroben opis izgradnje političnega sistema in pregled razvoja njenih institucij. Podrobno je opisano gospodarsko življenje v Benetkah s posebnim poudarkom na trgovini in trgovskih poteh, pomemben del monografije pa se posveča tudi umetniškemu dogajanju in intelektualnim tokovom tistega časa, od razcveta humanizma in razvoja znanosti, predvsem kartografije, do odnosa do cerkve, katoliške reforme in razsvetljenstva.
Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS.