STAznanost
Knjige

Zmote neprevaranih, Od modernizma do Hollywooda

Strah pred prevarami se je danes zalezel v vse pore kulturnega in družbenega življenja. Tudi sodobna popularno kulturna produkcija se je v marsikaterem pogledu odrekla svoji tradicionalni funkciji stvarjenja fikcijskih svetov. Namesto tega sodobni filmi (tudi tisti o superherojih) in TV-serije (tudi komedije, kot so Punce), vse pogostejo prikazujejo svet, kakršen dozdevno je, in ljudi v vsej njihovi mizeriji in obupu.

Zmote neprevaranih vzamejo v precep afiniteto do avtentičnosti in jo postavijo v širši zgodovinski in kulturni okvir: od modernizma, ki se začne kot zavrnitev klasične reprezentacije, do sodobnih televizijskih in filmskih žanrov, ki se vse bolj poslužujejo principov realizma. V teh stremljenjih lahko zasledimo težnjo po neprevaranosti - po tem, da se nismo pustili zapeljati podobam, fikciji, žanrom, ampak, nasprotno, ostajamo osveščeni glede družbeno-političnih in zasebnih resnic. Zmote neprevaranih nasprotno pokažejo, v čem in kako se motijo tisti, ki se poskušajo otresti sledi sleherne sledi prevare, in kako - nasprotno - najbolj umetelni, zlagani žanri lahko ponudijo izstop iz obstoječe realnosti, ki je morda ultimativna ideološka prevara.

Jela Krečič, filozofinja in pisateljica, se v svojem teoretskem opusu osredotoča predvsem na sodobno umetnost, estetiko, film in televizijo. Je so-urednica zbornikov: Proti koncu: sodobna TV serija in serialnost, Zadeva Lubitsch in Lubitsch Canʼt Wait. Predava na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za družbene vede in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izdala je dva romana.