STAznanost
Knjige

Blizu doma: priročnik za delo z družinami

Ta monografija je osnovana na izkustveni sistemski terapiji, imenovani tudi gestaltizkustvena družinska terapija ali k izkušnjam usmerjeni procesi psihosocialne podpore in pomoči. Zato knjiga išče odgovore na zgornja vprašanja "blizu doma". Spodbuja premik od strokovnega delovanja, ki je usmerjeno k posamezniku, k strokovnemu delovanju, ki je usmerjeno k družinam, ter ponuja orodja, ki so za ta premik potrebna. Na podlagi interakcijskih vzorcev, ki jih pogosto srečujemo v praksi, priročnik zelo konkretno in praktično opisuje, kako uspešno sodelovati s starši in z otroki v družinah, kjer težave vzdržuje že samo delovanje družine, ali v družinah, ki se soočajo z dodatnimi nalogami zaradi otrokovih dispozicij, razvoja ali oviranosti, ali zaradi zunanjih okoliščin, ki vplivajo na kakovost družinskega življenja.

V knjigi so predstavljene tudi relevantne teorije, ki so pospremljene z informativnimi rezultati raziskav, instruktivnimi smernicami in s pojasnjevalnimi zgledi iz prakse. Knjiga bo v praktično pomoč in v navdih strokovnim delavcem, ki delajo na raznolikih področjih psihosocialnega dela, da bi v prihodnje (odločneje) delovali na ustvarjalen, prožen in celosten način ter znali aktivirati socialno mrežo klientov.

Monografija je, poleg strokovnim delavcem, namenjena vsem, ki so vključeni v procese podpore in pomoči (npr. prostovoljcem, študentom). Ne nazadnje je zanimiva tudi za starše, saj ponuja shematski pregled interakcij med otroki in starši in s tem dodaja dragocen prispevek k razumevanju teh kompleksnih odnosov.