STAznanost
Knjige

Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja

Na Oddelku za temeljni pedagoški študij Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, katerega članica je bila dr. Cveta Razdevšek Pučko, smo se dogovorili, da bomo njej v spomin, nam, njenim študentom in slovenskim učiteljem izdali monografijo z naslovom Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja.

Monografija je razdeljena v tri dele. V prvem delu predstavljamo tri reprezentativne članke izr. prof. dr. Cvete Razdevšek Pučko, ki sta ju izbrali njeni asistentki, red. prof. dr. Mojca Juriševič in doc. dr. Alenka Polak. To so prispevki s treh različnih področij, ki so bila temeljna raziskovalna področja izr. prof. dr. Cvete Razdevšek Pučko: opisno ocenjevanje, formativno preverjanje znanja in izobraževanje učiteljev. V drugem delu je devet znanstvenih prispevkov 15 avtorjev. Razporejeni so po abecednem redu avtorjev. Prispevki so vsebinsko sicer različni, njihova skupna točka pa je področje vzgoje in izobraževanja. V tretjem delu so prispevki, ki so posvečeni spominu na našo spoštovano kolegico. Tretji del bi lahko poimenovali po naslovu prvega prispevka, ki ga je napisal izr. prof. dr. Slavko Gaber In memoriam.