STAznanost
Knjige

Glasba in avtizem

Ukvarjanje z glasbo zajame posameznika celostno, v dialogu "srca, telesa in uma", ki v različnih neformalnih in formalnih okoljih spodbuja njegov čustveni, socialni, moralni, duhovni, spoznavni, telesni in estetski razvoj. Z glasbeno komunikacijo se namreč vzpostavljajo kompleksne ravni glasbenega in osebnostnega razvoja. Glasba je eno izmed najučinkovitejših sredstev inkluzije, saj s svojo univerzalnostjo nagovarja slehernega posameznika. Še posebej je aktivno ukvarjanje z glasbo, bodisi preko glasbenega izobraževanja bodisi preko glasbene terapije, učinkovito orodje spodbujanja celostnega razvoj pri otrocih z motnjami avtističnega spektra (MAS).

Pri otrocih z MAS je namreč glasbeno področje pogostokrat močno področje, saj številni izmed njih izkazujejo nadpovprečne osnovne glasbene sposobnosti, izražajo velik interes za glasbo, glasba pa zanje predstavlja sredstvo strukturiranja, sredstvo komuniciranja in sredstvo grajenja socialnega mostu. Pojavnost otrok z MAS v sodobnem svetu iz leta v leto narašča. V skladu s tem se povečuje tudi potreba po iskanju novih učinkovitih načinov dela z njimi, kjer se je tudi uporaba glasbenih intervencij izkazala kot zelo uspešna.

Namen monografije je predstaviti izsledke raziskav o učinkih glasbe na otroke z MAS v Sloveniji ter tudi primere dobrih praks glasbenega izobraževanja in glasbene terapije otrok z MAS v Sloveniji. Ob tem smo želeli podrobno predstaviti tudi teoretična izhodišča predhodnih tujih raziskav na tem področju.