STAznanost
Knjige

Vodnikov katekizem: Kershanski navuk sa Illirske deshele vsét is Katehisma sa vſe zerkve Franzoskiga Zesarſtva

Znanstvena monografija Vodnikov katekizem: Kershanski navuk sa Illirske deshele: vsét is Katehisma sa vse zerkve Franzoskiga zesarstva se navezuje na raziskave in vrednotenje tega dela ob 200-letnici rojstva Valentina Vodnika (1758-1819), zadnjega pomembnega polihistorsko usmerjenega uresničevalca kulturno-jezikovnega razsvetljenskega programa pod Zoisovim okriljem.

Vsebuje faksimile veroučnega učbenika iz leta 1811, namenjenega za šole v slovenskem učnem jeziku v kratkem obdobju Ilirskih provinc, ki ga poleg katekizma z vprašanji in odgovori, prirejenega po Napoleonovem katekizmu za rabo v vseh cerkvah francoskega cesarstva iz leta 1806, razširja še na družbeni in kmetijski nauk, vendar je bil po dveh letih ob dveh izdajah prepovedan in zato po krivici zapostavljen. Po vsebinski plati, ki nosi pečat časa in njegovega krojilca cesarja Napoleona Bonaparta, in po jezikovni ubeseditvi je edinstveno in svojevrstno delo, ki si zasluži predstavitev širši strokovni javnosti, kot je zapisala M. Orožen (2019: 231): "Ubeseditev Keršanskega Navuka ob francoskem izvirniku pomeni v danem času nov knjižni jezikovni dosežek. Vodnikov Keršanski Navuk tako v jezikovnonormativnem kot v ubeseditvenem pogledu pomeni znaten napredek pri oblikovanju kranjskoslovenskega obrednega knjižnega jezika".