STAznanost
Knjige

Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost

V monografiji Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost so prikazane okoliščine - in posamezniki (Danilo Zavrtanik, Boštjan Žekš in Mladen Franko), ki so se odločili za intervencijo v slovenski akademski prostor po sprejemu Zakona o visokem šolstvu - pomembne za razumevanje nastanka Fakultete za znanosti o okolju, predhodnice Politehnike Nova Gorici (1998) in Univerze v Novi Gorici (2006). Osrednji del prikazuje razvoj institucije, z ustanavljanjem novih organizacijskih enot, s tem širitve ponudbe študijskih programov, poglabljanje notranje organiziranosti ter prizadevanje za odličnost, torej nastanek vrhunske in v mednarodno akademsko okolje vpete raziskovalne univerze.