STAznanost
Knjige

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja

V prostorih Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU je 18. in 19. septembra 2019 potekala 4. nacionalna znanstvena konferenca "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju". Na konferenci je bilo predstavljenih 96 prispevkov (60 znanstvenih in 37 strokovnih) v sedmih sekcijah (Izobraževalne politike, Evalvacija in zagotavljanje kakovosti, Profesionalni razvoj pedagoških delavcev, Učenje in poučevanje, Inovativni pristopi k učenju in poučevanju in Socialni odnosi v vzgoji in izobraževanju), udeležilo pa se je je 161 zainteresiranih posameznikov in posameznic. To je bila do sedaj največja in najbolje obiskana konferenca, ki jo skupaj organiziramo Pedagoški inštitut, SLODRE in CMEPIUS.

Kot plenarna predavatelja sta nastopila dr. Paul Stubbs, Ekonomski inštitut v Zagrebu, s predavanjem Inequality, Poverty and Education in the Post-Yugoslav space: from immobility to inclusion, in prof. dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je predaval na temo Raziskovanje edukacije in edukacijske politike. Recenzijski postopek je uspešno prestalo 23 razširjenih prispevkov s konference, in sicer 4 v kategoriji strokovnih prispevkov in 19 v kategoriji znanstvenih prispevkov. Glede na skupno število predstavljenih prispevkov se številka morda ne zdi velika, vsekakor pa dokaj reprezentativno naslavljajo večino tem, ki jim je konferenca posvetila svojo pozornost.