STAznanost
Knjige

The Tito-Stalin Split 70 Years After

Filozofski fakulteti v Zagrebu in Ljubljani sta 29. in 30. junija 2018 organizirali mednarodno konferenco znanstvenikov iz desetih držav. Dogodek se je pričel s slavnostno otvoritvijo v spominskem parku Miroslava in Bele Krleže na dan sprejema resolucije Informbiroja ter s tem tudi izbruha spora, ki je ključno zaznamoval pot jugoslovanske notranje in zunanje politike.

Pričujoči zbornik prinaša nekatere prispevke, ki so bili predstavljeni na konferenci.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3s1X9Jg.