STAznanost
Knjige

Jezikovni, literarni in kulturni stiki - sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani

Monografija Jezikovni, literarni in kulturni stiki - sto let študija francoščine na Univerzi v Ljubljani prinaša 36 člankov s področja splošne in kontrastivne lingvistike, stilistike, pragmatike, leksikalne semantike, didaktike poučevanja francoščine in pragmatičnega ter literarnega prevajanja ter francoske in frankofonih literatur.

Vse prispevke druži vrednotenje miselnih tokov v raziskovanju jezikoslovja in literature ter v prevodoslovju in didaktiki, ki so se v obdobju med 1919 in 2019 pojavljali v Sloveniji, z drugimi srednje- in južnoevropskimi državami, kjer so se kazale razlike: francoščina je bila v vseh omenjenih državah vedno jezik literature in kulture ter diplomacije. Vendar je bila v bivših republikah Jugoslavije močneje zastopana kot v Sloveniji in je pustila tudi močnejši pečat, podobno v Romuniji. Stiki s Francijo in frankofonimi deželami so tako bolj ali manj dejavno odsevali v raziskovanju ali načrtovanju izobraževanja. Poleg pregleda zadnjih stotih let monografija prinaša tudi možne perspektive za razvoj v prihodnosti: videti je, da je nekdanja slava francoščine v znanstvenem svetu popolnoma prepustila mesto jezika, ki prinaša najnovejše ideje, (internacionalni) angleščini. Še vedno pa ostaja francoščina pomemben prenosnik za ideje v humanistiki, tako v literarni teoriji kot v prevodoslovju in jezikoslovju.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/2Xixaim.