STAznanost
Knjige

Pod Prešernovo glavo: slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

Pričujoča študija o družbeni vlogi slovenske literature se osredinja na to, kar je po Dušanu Pirjevcu naloga tradicionalne literarne znanosti. Metodološko izhodišče njenega zanimanja, kot avtor pojasnjuje v predgovoru, je okoliščina, da je literarna umetnina vsekakor tudi "realno socialno dejstvo", vpeto v svojo dobo, kulturo, družbo.

Ta njena vpetost je dvosmerna: na eni strani ji doba, kultura, družba vtiskujejo svoj pečat, na drugi strani pa dobo, kulturo, družbo tudi sama sooblikuje. Vsebinska podlaga za raziskavo so dozdajšnje ugotovitve slovenske literarne vede in komparativistike o posebni, "specifični" naravi tega razmerja med slovensko literaturo in družbo, njen cilj je najprej preveriti te ugotovitve, nato pa raziskati naravo tega razmerja za novejša obdobja slovenske literarne kulture, tudi za najnovejše, ki se - če iz pragmatičnih razlogov postavimo markantno zgodovinsko zarezo - začenja približno s slovensko osamosvojitvijo.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3njkiDs.