STAznanost
Knjige

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

V okviru raziskovalnega projekta Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije smo obravnavali procese dediščinjenja, produkcijo in spremembo dediščinskega statusa objektom, spomenikom, spomeniškim parkom/potem ali krajinam ter dediščinsko-razvojne usmeritve, predvsem v kontekstu komemoracije stoletnice prve svetovne vojne.

Dediščina se glede na različne silnice ves čas spreminja, zato smo prepričani, da je govor o dediščini pravzaprav govor o kontekstih, v katerih se ta vzpostavlja, uporablja, razvija, selekcionira, ureja, osmišlja in dopolnjuje, a tudi zapostavlja, uničuje in včasih rekonstruira ter celo izumlja. Fokus naših raziskav je bil osredotočen na spomenike, kraje spomina in poti (spominska obeležja, pokopališča, cerkve itd.), nastale med vojno ali so bili pozneje oblikovani kot spomin nanjo. Ugotavljali smo časovno dinamiko nastajanja, propadanja in promoviranja spomenikov ter njihove različne zgodovinske interpretacije, ki so predvsem v času po "hladni vojni" poleg spominske funkcije imele tudi funkcijo mednarodnega povezovanja v Evropi in turistično-ekonomsko funkcijo.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3ohwcOx.