STAznanost
Knjige

Mladost na zaslonu. Konteksti in protislovja medijskih kultur mladih

To je prvo celovito delo v Sloveniji, ki mlade, medijsko-komunikacijske tehnologije in širše družbeno-kulturne spremembe proučuje integrativno, čeprav so v tujini te študije v zadnjih letih v izjemnem vzponu prav zaradi hitrega porasta novih tehnologij, katerih občinstvo so prvenstveno prav mladi. Še posebej pohvalno je, da avtorica osrednjo temo mladih in njihovega odnosa do različnih zaslonov, prek katerih pripoveduje zgodbo o pomenu digitalnih medijev v konstrukciji družbenega življenja, tudi nenehno zgodovinsko umešča in kritično analitsko pojasnjuje v široko zastavljeni družbeno-humanistični perspektivi. Delo je torej pionirsko in izvirno v pristopu k obravnavi medijskih rab med mladimi in ne le pomembno nadgrajuje študije medijskih občinstev, ampak tudi prispeva širše k teoretski dediščini medijskih študij, socioloških študij mladine, antropološko-kulturnih študij odraščanja in družine ter nenazadnje zgodovine medijev, saj avtorica prikaže glavne transformacije medijev v sodobni digitalni kulturi, ki smo jim priča v zadnjih dvajsetih letih. (Iz recenzije dr. Maruše Pušnik)

Kot eno od odlik znanstvene monografije lahko prepoznamo prav avtoričino opozarjanje na znane stereotipizacije mladih občinstev in njihovo preseganje, kar ji poleg znanstvene vrednosti dodaja še aplikativno. Tako monografija zagotovo ni namenjena zgolj stroki ter študentom in študentkam medijskih študij in drugih družboslovnih področij, ampak bo (oz. bi morala biti) uporabna tudi za oblikovalce različnih javnih politik, najbolj neposredno izobraževalnih in mladinskih, za delujoče v nevladnih organizacijah in nenazadnje tudi za širše zainteresirano občinstvo. (iz recenzije dr. Alenke Švab)