STAznanost
Knjige

Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem

Monografija prinaša nova spoznanja zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih raziskav judovske dediščine, ki so bile posvečene zlasti odnosu do srednjeveškega judovskega prebivalstva, kakor ga razbiramo iz likovnih upodobitev in literarnih del, ter kraji, zaplembam, prenosom in restituciji judovske dediščine v času druge svetovne vojne in po njej. Širok kronološki razpon premošča prispevek o naseljevanju Judov v 18. stoletju, ki posega v obdobje, ki so mu dosedanje študije posvečale manj pozornosti kakor srednjemu veku in 20. stoletju. Študije sedmih avtorjev, sodelavcev Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru odpirajo nove poglede in osvetljujejo izbrane vidike zgodovine Judov in judovstva na Slovenskem.

Publikacija je nastala v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta z Izraelom Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji (NI-0003) in raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru (P6-0061), ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.