STAznanost
Knjige

Karst, Caves and People

Knjiga na poljuden način predstavlja kraške pojave kot naravne znamenitosti, obenem pa poudarja njihov pomen za ljudi ter njihovo izjemno ranljivost. Skozi številne fotografije in shematične modele knjiga skuša razložiti znanstvena dognanja o kraških procesih, nastanek različnih kraških površinskih oblik in tipov jam, pa tudi probleme, ki jih ljudje s svojim načinom življenja povzročajo kraškemu okolju.

Fotografije dvainšestdesetih avtorjev predstavljajo različne tipe krasa in jam iz skoraj vsega sveta. Kras po vsem svetu deluje enako. Ljudje že tisoče let negativno vplivajo na okolje, vendar že sama velikost današnje človeške populacije vodi do bolj opaznih in neizogibnih negativnih okoljskih posledic. Onesnaževanje ne vpliva samo na kakovost vode, temveč tudi na jame in njihove krhke ekosisteme. Osnova za vse dejavnosti varovanja krasa je njihovo poznavanje in razumevanje. Kras in jame so del našega okolja. Tudi, če ne živimo na krasu ali nikoli ne obiščemo jame, imamo vsi ljudje na Zemlji korist od vode, ki jo zagotavljajo, od njihovih ekosistemov in od njihovih ekonomskih vrednot povezanih s turizmom. Knjiga je izšla s pomočjo Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.