STAznanost
Knjige

Skupaj zmoremo. Pripomočki za odkrit pogovor o stigmi in diskriminaciji v duševnem zdravju

Priročnik prinaša nekaj idej za oblikovanje pogovora o stigmi in diskriminaciji v duševnem zdravju. Napisan je tako, da lahko pogovor organizira kdorkoli v kakršnikoli skupnosti: doma, v šoli, na delovnem mestu, med prijatelji itd. Namenjena je vsakomur, ki bi se s pogovorom o stigmi in diskriminaciji rad lotil konkretnega dejanja za njuno zmanjševanje, torej za spremembo.

Knjižica obsega dva dela. Prvi del združuje živeto izkušnjo stigme in diskriminacije ljudi s težavami v duševnem zdravju in poučenost raziskovalne ekipe programa OMRA o teh pojavih. Prinaša razlago pojmov stigme, diskriminacije in njune povezanosti, kako pojava vplivata na naše počutje in vedenje in kakšen pomen imata za skupnost. Drugi del priročnika daje predloge in pripomočke za začetek izvajanja pogovorov o duševnem zdravju in zniževanju stigme in diskriminacije. Napisan je tako, da lahko kdorkoli po želji organizira delavnice tako, da združuje in prilagodi skupek predlaganih vaj vsakokratnim okoliščinam.