STAznanost
Knjige

Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA : Študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota

Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so avtorji podali definicijo politične participacije in ugotovili, da gre pri njeni obravnavi v pričujoči knjigi za politično participacijo v ožjem smislu, to je za sodelovanje pripadnikov vseh generacij slovenskih Američanov na volitvah na nivoju mest Ely in Cleveland, na nivoju držav Minnesota in Ohio ter tudi na zvezni ravni iz omenjenih držav. U

gotovili so, da so po podatkih splošne literature o etničnih skupnostih v ZDA slovanski Američani manj zastopani na vseh ravneh političnega življenja kot pov- prečni Američani, kar pa ne drži za slovenske Američane, vsaj ne v Clevelandu, Ohio, in Elyju, Minnesota, saj so le-ti nadpovprečno zastopani. V drugem delu so predstavljeni izvoljeni mestni svetniki in župani slovenskega rodu v mestu Elyju, pa tudi kongresnika John Blatnik in James Oberstar ter senatorka Amy Klobuchar. V tretjem delu so predstavljeni izvoljeni mestni svetniki in župani ter sodniki slovenskega rodu na vseh ravneh v Clevelandu ter kongresnik Dennis Eckart in senatorja Frank Lausche in George Voinovich.