STAznanost
Knjige

ePravopis 2018

Slovarski del ePravopisa 2018 prinaša besedje, ki ga v slovar vključujejo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev - odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce.

V letu 2018 je bilo v ePravopis dodanih 1189 slovarskih sestavkov, več kot 500 obstoječih pa je bilo dopolnjenih s podatki o rabi, pa tudi razširjenih glede na pomensko razvejanost posameznih gesel, npr. Viking (kot pripadnik ljudstva in igralec športne ekipe ter kot nadomestno ime za Norvežane oz. Skandinavce), Amerika (tudi kot skrajšano ime za Združene države Amerike) ali Evropa (tudi kot nadomestno ime za Evropsko unijo).

V izdajo ePravopisa 2018 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih problemskih sklopov: (1) "Pisna znamenja" (a) splošna znamenja (tilda, znamenja za odstotek, minuto, evro ...), (b) ločila (apostrof, dvopičje, klicaj, pomišljaj, vezaj), (c) znamenja v IT (afna, ključnik, lojtra, poševnica); (č) matematična znamenja (koren, plus, minus); (d) izpostavna znamenja (zvezdica);

(2) "Poimenovanja praznikov, posebnih datumov, dnevov v tednu in mesecev" (tip veliki šmaren, pasha, štefanovo), (3) "Nazivi in naslovi ob imenu" (poklicni - odvetnik/odvetnica; akademski - redni profesor / redna profesorica; vojaški - generalmajor / generalmajorka; verski - pater, blaženi/blažena; protokolarni - visokost, eminenca; plemiški - car/carica; položajni - dekan/dekanja; glede na družbeni položaj - gospod, gospa); (4) "Imena pokrajin in otokov", z njimi povezana prebivalska imena in pridevniki na -ski ter iz vseh sklopov izhajajoči svojilni pridevniki izpeljankami (Hercegovina, Hercegovec, Hercegovka, hercegovski).

Pomembno dopolnilo pri redigiranju zemljepisnih imen je uvedba posebnega razdelka o predložni rabi v mestniku (Kje?), rodilniku (Od kod?) in tožilniku (Kam?). S tem razdelkom so bila dopolnjena tudi vsa do sedaj vključena zemljepisna imena.