STAznanost
Knjige

Politična antropologija

Politična antropologija na nov način nadaljuje delo prof. dr. Staneta Južniča iz sedemdesetih let. Pristop je bolj politološki, tako da je v središču politika in političnost, ne pa antropologija. Delo predstavlja pregled razvoja idej o političnem posredovanju naravne in družbe od Platona do nastanka politične antropolgije kot posebne discipline. Avtor posebno pozornost namenja razmerju politike do posameznika, družine, spola, rase, naroda in analizira moč ritualov.