STAznanost
Knjige

Verjeten vpliv epidemije COVID-19 na izobraževanje

Večina držav po svetu se je odločila začasno zapreti izobraževalne ustanove, da bi zmanjšale širjenje bolezni COVID-19. Učenje pa se ni zaustavilo, temveč zdaj v celoti poteka prek spleta, saj šole in fakultete omogočajo šolanje na daljavo. Cilj tega poročila je z uporabo obstoječe literature in podatkov iz nedavnih mednarodnih primerjalnih raziskav in študij (Eurostat, PISA, ICILS, PIRLS, TALIS) bolje razumeti, kako bo koronavirusna kriza vplivala na učni proces.

V poročilu preučujemo različne neposredne in posredne načine, s katerimi lahko virus in ukrepi, sprejeti za njegovo obvladovanje, vplivajo na dosežke otrok. Najbolj "konzervativne" ocene za nekaj izbranih držav EU dosledno kažejo, da bodo učenci oziroma dijaki v povprečju doživeli izgubo znanja. Ocenjujemo, da epidemija COVID-19 ne bo enakovredno vplivala na vse učence in dijake, da bo negativno vplivala tako na pridobivanje kognitivnih kot tudi nekognitivnih spretnosti in da bo poleg kratkoročnih povzročila tudi pomembne dolgoročne posledice.