STAznanost
Knjige

Transforming European Metropolitan Regions. Smart mobility for better liveability

Promet v metropolitanskih regijah povzroča zastoje in velike količine toplogrednih plinov ter s tem nalaga velike izzive oblastem pri zagotavljanju zdravih življenjskih pogojev za prebivalce in podpornega okolja za razvoj gospodarstva. Tako je glavni cilj projekta SMART-MR podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah. Za rešitev tega vprašanja je 10 projektnih partnerjev iz 8 metropolitanskih regij (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Porto in Barcelona) delilo svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organiziralo 7 delavnic. Namen publikacije ni predstaviti vseh rezultatov projekta, temveč se osredotoča zgolj na glavna sporočila, ki jih prikazujemo v obliki osmih korakov za vodenje sprememb.

Izhodišče publikacije so podnebne spremembe in izzivi, ki jih te zastavljajo metropolitanskim regijam. Na podlagi razpoložljivega znanja in lastnih spoznanj nadalje opredelimo participativno planiranje kot orodje za povezovanje deležnikov pri boju s podnebnimi spremembami, nadaljujemo s potrebnim oblikovanjem vizije ter strategije, nato pa predstavimo kratkoročne in dolgoročne učinke prometnega načrtovanja, nizkoogljične logistike, upravljanja s prometom in delitvene ekonomije ter nizkoogljičnega razvoja ob prometnih vozliščih. S poudarjanjem integralnega planiranja predstavimo možen nabor aktivnosti in priporočil politikam, s katerimi lahko dosežemo večjo kakovost življenja v metropolitanskih regijah. Ključno sporočilo publikacije je, da alternative obstoječim netrajnostnim oblikam mobilnosti obstajajo ter da manjka zlasti želja po spremembi obstoječih vzorcev obnašanja.