STAznanost
Knjige

Izguba vrednosti arheološkega zapisa: možnosti in načini ocene

Podvrženost arheološkega zapisa degradaciji, poškodbam in nepovratnemu propadanju uvršča problem izgube njegove vrednosti med neizogibne teme arheološke vede.

Čeprav je ideja izgubljene vrednosti vsaj implicitno, če že ne eksplicitno prisotna v arheološki praksi in pri vsakem poskusu arheološke interpretacije, so bile možnosti ocenjevanja izgube vrednosti in načini njenega vrednotenja, le redko predmet obravnave. K temu je vsekakor prispevala tudi izrazita raznovrstnost možnih dejavnikov, ki preoblikujejo, degradirajo in uničujejo arheološki zapis, in katerih učinke največkrat ni bilo možno obravnavati na enak način. Toda, ocena izgube vrednosti je predpogoj za odločanje, kako ravnati z arheološkimi ostanki, kako jih varovati, ohranjati in tudi izločati.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/355VesP in https://bit.ly/359jfPA.