STAznanost
Knjige

Gledališče upora

Monografija obravnava performativne prakse upora, ki so se nanizale v dvajsetem in na začetku tega stoletja v gledališču na Slovenskem.

Avtor izhaja iz analize raznolikih praks in teorij scenskih umetnosti, ki jih ves čas povezuje s sociološkimi, zgodovinskimi in filozofskimi pogledi ter jih tako umešča v širši politični kontekst. Za vse obravnavane primere je značilno, da so nastali v specifičnih družbenih okoliščinah in čeprav gre marsikdaj za na prvi pogled majhna dejanja, gledano z zgodovinske distance pokažejo svojo edinstveno in nemalokrat tudi prelomno vlogo.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3cw6eDW.