STAznanost
Knjige

Translation and Multilingualism: A Dynamic Interaction

Monografija se ukvarja z vprašanji prevajanja in večjezičnosti, predvsem z opisnega, a hkrati tudi s teoretskega stališča.

Izraz "večjezičnost" je razumljen tako, da se nanaša na situacije, kjer sobivata dva ali več jezikov, ki na različne načine stopajo v medsebojna razmerja. Delo obsega šest poglavij, ki zadevajo prevode in njihovo razmerje do dvojezičnosti kot družbenega pojava.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3gpDRZi.