STAznanost
Knjige

Razkosana Slovenija: okupacijske meje med drugo svetovno vojno

Monografija dogajanje med drugo svetovno vojno na Slovenskem postavlja v širši kontekst druge svetovne vojne v Jugoslaviji in Evropi.

Začne se s poglavjem o zgodovinskem razvoju meja na Slovenskem do konca druge svetovne vojne. Govori tudi o psihologiji meja in pokaže, kako se je izrazila v primeru Slovenije. Avtorja obravnavata razdelitev slovenskega ozemlja med drugo svetovno vojno na najvišji diplomatski ravni in z njo povezane mednarodne pogodbe, ki temeljijo na principu debelacije Jugoslavije; opisujeta vojaško zavzetje ozemlja in markiranje okupacijskega prostora na terenu, kjer je občasno prihajalo do konfliktov med okupatorji, ki so sicer bili zavezniki; preučujeta konkretno določanje meja na podlagi dela mejnih komisij (ali, kjer ni obstajala komisija, na podlagi samovoljnih odločitev lokalnih vojaških poveljnikov in uradnikov); in pregledata načine utrjevanja meja.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3x9akd0.