STAznanost
Knjige

Kapitalistični realizem: Ali ni alternative?

Kapitalistični realizem je delo, ki tako po svojih oblikovnih značilnostih kot tudi po vsebini morda najbolje artikulira vzdušje prekarnega sloja v enaindvajsetem stoletju ter analizira njegove ekonomske pogoje ter kulturne značilnosti.

Razmeroma kratko besedilo deluje obenem kot manifest ter poglobljen esej, pripada hibridnemu publicistično-teoretskemu žanru, značilnemu za dobo zatona klasičnih akademskih javnih intelektualcev. Po tem močno spominja na nekatere trende pri mlajših intelektualcih v Sloveniji, denimo na nove tipe besedil, ki se pojavljajo v reviji Razpotja ali na spletni strani Radia Študent.

Delo nagovarja milenijsko generacija v svetu hiperglobaliziranosti in komunikacijske premreženosti, na generacijo, ki v času razpadanja ustaljenih kulturnih form ter predvsem stalnih zaposlitev in uveljavljenih oblik dela ne more najti svojega glasu ter vzeti prihodnosti v svoje roke.

Fisher se oglaša kot intelektualec, ki mu je omenjeno stanje morda v največji meri uspelo razumeti ter mu v analizah dati konceptualno ozadje, mladim pa glas in referenčno polje.