STAznanost
Knjige

Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari: okupacijske meje v Prekmurju 1941-1945

Pred napadom Nemčije na Jugoslavijo (6. april 1941) je bilo Prekmurje po trianonski pogodbi del Kraljevine SHS oz. Jugoslavije. Skupaj z Bačko, Baranjo, Banatom in Medžimurjem je pojmovno tvorilo entiteto, ki so jo Madžari poimenovali Južne pokrajine (Délvidék). Z začetkom vojne in diplomatskimi pogajanji so Madžari uspeli pridobiti leta 1920 izgubljeno Prekmurje.

Kljub prijateljski pogodbi med Jugoslavijo in Madžarsko je slednja klonila pod pritiskom Nemčije in prelomila dáno obljubo o vrnitvi trianonskih ozemelj. Publikacija izhaja iz raziskave Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, krajše imenovane Okupacijske meje.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3BxyX63.