STAznanost
Knjige

Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah

Psihološka pismenost je pomembna vseživljenjska kompetenca, ki naj jo ljudje razvijajo v največji meri, saj bodo tako lažje uresničili osebne, profesionalne ter socialne potrebe in cilje.

Različne psihološke organizacije v Evropi in po svetu si prizadevajo, da bi se psihološko opismenjevanje za vse učence pričelo že v času osnovnega in srednjega izobraževanja in ne šele na univerzitetni ravni. V pričujoči monografiji avtorice, učiteljice psihologije na srednješolski in visokošolski ravni, predstavljajo poučevanje psihologije v slovenskih srednjih šolah, ki ima dolgoletno tradicijo.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3iEdBv5.