STAznanost
Knjige

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi

Prispevki v pričujočem zborniku spodbujajo k refleksiji in evalvaciji ženskega gibanja na relaciji med spolom in jezikom, s posebnim ozirom na različne vidike rabe jezika v funkciji spolne hierarhizacije, pa tudi na področju slovenske literature, hkrati pa osvetljujejo položaj ustvarjalk v slovenski umetnosti, znanosti in kulturi.

V prepričanju, da zbornik lahko prispeva k strpnosti in razumevanju drugega ne glede na spol, raso, starost, spolno orientiranost, izobrazbo, socialni status in položaj.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/2TynqT6.