STAznanost
Knjige

Od Antigone do Zolaja: zbrani spisi

V pričujočo monografijo je vključena večina znanstvenih in strokovnih prispevkov, ki jih je profesor Evald Koren objavil za časa življenja, vključno s skripto Zola in teorija naturalističnega romana, ki jo je izdal interno, kot študijsko literaturo.

Knjiga je tematsko razvrščena na tri smiselno zaokrožena poglavja, v katerih si sestavki sledijo po kronološkem redu objave; iz te razporeditve je zlahka razvidno, v katero smer so se razvijali avtorjevi raziskovalni interesi. V prvem sklopu prispevkov zavzemajo osrednje mesto spis o Zolajevi teoriji naturalističnega romana. Drugi sklop sestavljajo zvečine daljši knjižni pregledi različnih aktualnih publikacij s področja literarne vede. V ospredju tretjega sklopa je tematika literarnega podobja in njegovega prevajanja.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3y3b9oA.