STAznanost
Knjige

Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev

Pričujoča knjiga je znanstvena monografija, v kateri avtorica raziskuje čustva kot samostojni psihološki pojav ter v odnosu do motivacije in kognicije.

Rdeča nit med poglavji so hipoteze, ki jih v monografiji razvija, utemeljuje z ugotovitvami najsodobnejših raziskav, preverja z lastnimi raziskovalnimi izsledki, postavlja v ustrezne konceptualne modele in na koncu potrdi. Na koncu poda še smernice za nadaljnje raziskovanje čustev v kontekstu optimalnega funkcioniranja v vsakdanjem življenju.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://bit.ly/3zD9N4v.