STAznanost
Knjige

Trideset let slovenske državnosti: institucionalizacija slovenske demokracije

Znanstvena monografija Trideset let slovenske državnosti: institucionalizacija slovenske demokracije je politološko obarvana in celovita analiza institucionalnosti slovenskega političnega sistema, s posebnim poudarkom na politoloških elementih ključnih institucij političnega sistema.

Avtorja analizirata ključne institucionalne vidike slovenske državnosti. Od osamosvojitve je namreč Slovenija vzpostavila ustrezne demokratične institucije oblasti, implementirala skorajda vse večje družbeno-ekonomske preureditve in modernizacije (denacionalizacija, privatizacija, liberalizacija, lokalna samouprava) ter in dosegla na začetku zastavljene cilje mednarodne integracije, in ob trideseti obletnici slovenske državnosti je odličen trenutek za trezno in s bogatimi podatki podprto evalvacijo opravljene poti.

Glavni motiv za nastanek pričujoče znanstvene monografije je ugotovitev, da je zadnja leta v slovenski družbi vse več potrebe po raziskovanju dejanskega oblastnega delovanja in obnašanja demokratičnih institucij, po raziskovanju in analizi njihovih medsebojnih odnosov in odprtosti do državljanov in njihovih pobud ter po preverjanju možnosti oblikovanja in delovanja različnih organizacij civilne družbe.