STAznanost
Knjige

Trideset let slovenske državnosti: politični procesi in politična participacija

Znanstvena monografija Trideset let slovenske državnosti: politični procesi in politična participacija je politološko obarvana in celovita analiza participativnih vidikov slovenskega političnega sistema, s posebnim poudarkom na politoloških elementih političnega sistema, še zlasti pa na t.i. dinamičnih elementih političnega sistema, kot so politična participacija, najrazličnejše volitve in volilni procesi (v Evropski parlament, nacionalne, lokalne), oblikovanja in delovanja civilne družbe, oblikovanje in delovanje političnih strank, oblikovanje koalicij na nacionalni in lokalni ravni oblasti, manjšinska problematika in podobno.

Avtor analizo slovenskega političnega sistema začenja s poglobljeno analizo vprašanja demokratičnega razvoja na Slovenskem in analizo obdobja osamosvojitve ter demokratičnega prehoda. Glede na različne aspekte političnega sistema Slovenijo v praksi uvrščajo med liberalno demokratske država (skupaj z Estonijo, Litvo, Češko, Slovaško, Latvijo itd.), različna merjenja stopnje razvitosti demokracije (npr. Freedom in the World, The Economist, Human Development Index, itd.) pa Slovenijo uvrščajo na vrhove svojih lestvic, čeprav ima tudi Slovenija pri nekaterih elementih političnega sistema še nekatere rezerve; pri tem pa ni posebnega dvoma, da je Slovenija po vseh merilih utrjena demokracija. Pri tem pa je potrebno razumeti, da je za doseganja politične stabilnosti poleg utrjene in delujoče demokracije potrebno upoštevati tudi inkluzivnost (spodobnost in pripravljenost političnega sistema, da vključuje v svoje odločevalske procese tudi državljana) in učinkovitost (sposobnost političnega sistema, da rešuje probleme, da sprejema odločitve in da te odločitve tudi uresničuje) političnega sistema.