STAznanost
Knjige

Reprodukcija: Elementi za teorijo sistema poučevanja

Za Reprodukcijo, najbolj odmevno delo na temo družbene reprodukcije ne-enakosti, tudi metodološko, velja paradigmatska premestitev poudarka v razrednih bojih s polja spoprijemov za upravljanje s "produkcijskimi sredstvi" v polje spoprijemov za hegemonijo na področju simbolnega.

Passerona in Bourdieuja v tem obdobju več kot očitno "določujoče okupira preučevanje, pojasnjevanje in prikazovanje (razkrivanje) mehanizmov, s katerimi šola sodeluje pri "reprodukciji neenakosti med razredi s tem, ko jih legitimira kot šolske in zanika družbene dimenzije le teh."