STAznanost
Knjige

Zakaj? O obscenosti vpraševanja

Bodenheimerjeva knjiga ima zelo natančen fokus: analizo vprašanja, akta vpraševanja kot takega, pretres njegovih predpostavk in nasledkov. Avtorjeva teza je, da je vprašanje kot lingvistični mehanizem vselej vpisano v določeno strukturo oblastnih razmerij, spraševalca postavlja v nadrejeni položaj, izprašanec pa strukturno ne more zares odgovoriti na zastavljeno vprašanje, vprašanje v njem vselej prinese na dan določen občutek krivde, še več, v aktu vpraševanja je nekaj obscenega, tudi kadar gre za navidez povsem nedolžne in objektivne reči. Knjiga analizira dolgo vrsto tipičnih vsakdanjih vprašanj, tem pa dodaja niz slavnih primerov iz literature (Hamlet, Julij Cezar, Wilhelm Tell, Faust itd.), analizira probleme samospraševanja, retoričnih vprašanj in nenazadnje lucidno posega na področje filozofije (od sokratskih vprašanj v Platonovih dialogih do Heideggerja).

Avtor iz navidez omejenega "vprašanja o vprašanju" splete razvejano mrežo, ki na novo osvetli velike segmente naše kulturne dediščine in samoumevne predpostavke našega vsakdanjega življenja. Z daljnosežno analizo vprašanja je nemara storil nekaj analognega (čeprav na povsem drugačen način) kot Austin s svojo slovito analizo performativov. Knjiga je v skoraj štiridesetih letih od svojega nastanka postala klasika in spodbudila veliko komentarjev.